Bliv medlem - Lejerforening Fyn

Gå til indhold

Bliv medlem

Bor du på Fyn, bør du være medlem af Lejerforening Fyn. Lejerforeningen på Skibhusvej

Lejernes LO har ikke kontorer på Fyn.

Lejerforening Fyn sender gerne et girokort hvis du sender navn og adresse til os - medlemskab
Du kan også indbetale kontingentet på vores konto: regnr. 1551 kontonr. 9091599.
Du er velkommen til at henvende dig i vores kontortid for at blive medlem.
Kontingent fra og med 1. januar 2015 for enkeltmedlemmer:
År  Kontingent*  Priser
 • 1. år - Medlemskontingent 675,00 kr.
 • 2. år - Medlemskontingent reduceret 500,00 kr.
 • 3. år - Medlemskontingent reduceret 375,00 kr
* Gebyr til nævn pr. 1. januar 2016 på 305,00 kr. er ikke indeholdt i kontingentet.

Kontingent for beboerrepræsentationer det første år:
Beboerrepræsentationer med 6-10 lejemål i ejendommen: 400,00 kr. pr lejemål
Beboerrepræsentationer med 11-49 lejemål i ejendommen: 300,00 kr. pr lejemål
Efterfølgende år: 200,00 kr. pr. lejemål i ejendommen

Beboerrepræsentationer med 50 lejemål i ejendommen eller derover forhandles.


Hvad får man for kontingentet?
 • Blad 2 gange om året med sidste nyt om lovændringer og domme
 • Rådgivning - information om konkrete spørgsmål
 • Sagsbehandling / korrespondance af konkret sag(er)*
 • Besigtigelse af lejemål i forbindelse med:
  a) Fraflytning: Er lejemålet klar til syn?
  b) Vedligeholdelse / indeklima: Har lejemålet mangler?
 • Mulighed for at foreningens Sagsfond støtter ens sag økonomisk i forbindelse med sager indbragt for boligret og evt. højere instans.
 • Nyhedsbreve til beboerrepræsentationer.
 • Ret til at deltage i generalforsamlingenTilbage til indhold